O Нама

ЦЕНТАР ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ УМЕТНОСТИ „КОРЕНИ“

Центар за традиционалне уметности „Корени“ (скраћени назив: ЦТУ „Корени“) је невладино и напрофитно удружење грађана. Основано је 16. октобра 2014. године, на иницијативу бивших и садашњих чланова Фолклорног ансамбла Дома омладине Зајечар, касније Центра за културу града Зајечара,ради остваривања циљева у области културе.Оснивањем Центра за традиционалне уметности „Корени“, обезбеђени су и формални услови за настављање вишедеценијске традиције Фолклорног ансамбла Дома омладине Зајечар, касније Центра за културу града Зајечара.

 

ИСТОРИЈАТ

Фолклорни ансамбл Дома омладине Зајечар, основан је 1977. године са циљем да истражује, чува и на уметнички начин приказује етнокореолошку баштину Тимочке Крајине и других етнокореолошких подручја Србије. Од оснивања, кроз овај ансамбл прошло је на стотине младих - играча, певача, свирача и других ствараоца. Из генерације у генерацију, квалитетним педагошким и стручним радом, оствариван је све виши уметнички ниво интерпретације програма, као спој прошлости и садашњости сједињених у уметност којом се ансамбл деценијама успешно бави. О томе сведоче награде, признања и аплаузи публике на смотрама, фестивалима и концертима широм земље, као и у Бугарској, Румунији, Аустрији, Немачкој, Француској, Швајцарској, Мађарској, Македонији, Италији, Грчкој, ...

 

ЦИЉЕВИ ЦТУ „КОРЕНИ“

 • Истраживање, заштита и ревитализација националног и нематеријалног културног наслеђа националних мањина кроз едукације, продукцију и промоцију савременог стваралаштва у сфери традиционалних уметности
 • Подстицање, унапређење и развој аматерског стваралаштва деце и младих у области културе
 • Подстицање младих талената у сфери традиционалних уметности
 • Подстицање стваралаштва особа са инвалидитетом у области културе
 • Промоција, подстицање и развој културних и естетских вредности
 • Подстицање интеркултурног дијалога и међународне сарадње у области културе;
 • децентрализација и деметрополизација уметности и културе кроз стварање услова за доступност културних добара националне и светске културне баштине, подстицање стваралаштва и усклађен развој локалне заједнице у области културе
 • Подстицање тржишта уметничких дела и других културних творевина
 • Подстицање донаторства, меценства и спонзорства у култури
 • Развој манифестационог и сеоског туризма на подручју локалне заједнице
 • Унапређење квалитета живота деце, младих и шире популације становништва на подручју локалне заједнице

 

 

ДЕЛАТНОСТ

Делатност ЦТУ „Корени“ остварује се кроз рад уметничких ансамбала, организовање едукативних програма и продукцију програма којима се истражују, проучавају, тумаче, стварају и негују естетске вредности у сфери традиционалних уметности и културе.

Уметнички ансамбли

 • Фолклорни ансамбл
 • Народни оркестар
 • Група певача

Едукација

 • Школа фолклора
 • Радионица за инструменталну традицију
 • Радионица за традиционално певање
 • Радионице за традиционално занатство
 • Истраживања, симпозијуми, округли столови, семинари, трибине, ...

Продукција

 • Организовање концерата, манифестација и других програма
 • Промоције књига, часописа и других публикација
 • Организовање изложби традиционалног занатства
 • Издаваштво

- МЕДИЈСКИ ПОКРОВИТЕЉИ -