ШКОЛА ФОЛКЛОРА

Млађи узраст: 5- 7 година
Средњи узраст: 8 - 10 година
Старији узраст: 11 - 14година

 

Школа фолклора Центра за традиционалне уметности „Корени“покренута јеу циљу унапеђењаквалитета провођења слободног времена предшколаца и ученика основних школа. Пограмске активности школе остварују се кроз квалитатан педагошки и стручни рад на упознавању и овладавању вештинама интерпретација плесних, вокалних, инструменталних и вербалних форми, римичких образаца, мимике и других сценских израза инспирисаних елементима традиционалне културе. Тиме се, на занимљив начинсе кроз игру и забаву обезбеђује правилан развојиндивидуалних моторичких, психофизичких и креативних способности, социјализације, стваралаштва, духовности и естетског васпитања полазника.

Програм рада школе реализује се кроз обраду функционално усаглашених наставних тема,одабранихна основу стручне методологије, програма успешних школа у земљи и иностранствуи вишедеценијског искуства у васпитно образовном раду са децом. Награде и признања Фолклорног ансамбла Дома омладине Зајечар, касније Центра за културу града Зајечара, а од ове године Центра за традиционалне уметности „Корени“потврђују доследност стручног тима у остваривању циљева и задатака школе. У њу су уткани одабрани елеменати нематеријалног културног наслеђа који тематски и по садржајимаодговарају узрасту полазника у областима:

  • традиционалне дечије и народне игре;
  • традиционална музика (вокална и инструментална традиција)
  • народна књижевност (пословице, питалице, загонетке, приповетке, бајке, басне, бајалице, епске, лирске, обредне, обичајне и песме уз рад ...);
  • традиционални обичаји;
  • традиционално занатство.

Часови се одржавају два пута недељно.
Термини за одржавање часова појединих старосних група биће објављени по завршеном упису.

КООРДИНАТОР ШКОЛЕ ФОЛКЛОРА:

Перислав Дуцић

- МЕДИЈСКИ ПОКРОВИТЕЉИ -