На данашњим пробама, полазницима Школе фолклора су уз игру и песму, представљени и неки од традиционалних инструмената: дудук, кавал и гајде

- МЕДИЈСКИ ПОКРОВИТЕЉИ -